ĐB là gì? Ý nghĩa của từ đb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

ĐB là gì? Ý nghĩa của từ đb

ĐB là gì ?

ĐB là “Đại biểu” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐB

ĐB có nghĩa “Đại biểu”.

ĐB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐB là “Đại biểu”.

Viết tắt ĐB với nghĩa khác:
+ Đặc biệt.
+ Đồng bằng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐB:
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ ĐTLA: Đồng tính luyến ái.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐH: Đại học.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ ĐSQ: Đại sứ quán.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ : Hợp đồng.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ HĐT: Hội đồng thi.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ ĐN: Đồng Nai.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ TTĐB: Tiêu thụ đặc biệt (thuế).
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ HĐLĐ: Hợp đồng lao động.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ HĐĐB: Hội đồng đền bù.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
...

Post Top Ad