DAGTĐT là gì? Ý nghĩa của từ dagtđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

DAGTĐT là gì? Ý nghĩa của từ dagtđt

DAGTĐT là gì ?

DAGTĐT là “Dự án giao thông đô thị” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DAGTĐT

DAGTĐT có nghĩa “Dự án giao thông đô thị”.

DAGTĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DAGTĐT là “Dự án giao thông đô thị”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DAGTĐT:
+ TTGT: Trật tự giao thông.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ GTVT: Giao thông vận tải.
+ TTCK: Thị trường chứng khoán.
+ BCVT: Bưu chính Viễn thông.
+ THGT: Tín hiệu giao thông.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ ĐKDT: Đăng ký dự thi.
+ SGTVT: Sở Giao thông Vận tải.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ TAND: Tòa án nhân dân.
+ QLTT: Quản lý thị trường.
+ TNĐT: Thoát nước đô thị.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ KĐT: Khu đô thị.
+ VT: Viễn thông.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
...

Post Top Ad