ĐBTSXB là gì? Ý nghĩa của từ đbtsxb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

ĐBTSXB là gì? Ý nghĩa của từ đbtsxb

ĐBTSXB là gì ?

ĐBTSXB là “Đánh bắt thủy sản xa bờ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐBTSXB

ĐBTSXB có nghĩa “Đánh bắt thủy sản xa bờ”.

ĐBTSXB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐBTSXB là “Đánh bắt thủy sản xa bờ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐBTSXB:
+ ĐTTXQM: Đào tạo từ xa qua mạng.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ SX: Sản xuất.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ SP: Sản phẩm.
+ NLS: Nông lâm sản.
+ BĐS: Bất động sản.
...

Post Top Ad