DD là gì? Ý nghĩa của từ dd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

DD là gì? Ý nghĩa của từ dd

DD là gì ?

DD là “Dân dụng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DD

DD có nghĩa “Dân dụng”.

DD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DD là “Dân dụng”.

Viết tắt DD với nghĩa khác:
+ Dinh dưỡng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DD:
+ QSDĐ: Quyền sử dụng đất.
+ GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ QBLTD: Quĩ bảo lãnh tín dụng.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ KDC: Khu dân cư.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ QSD: Quyền sử dụng.
+ CHDC: Cộng hòa Dân chủ.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ TCTD: Tổ chức tín dụng.
+ TAND: Tòa án nhân dân.
+ ND: Nhân dân.
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
...

Post Top Ad