ĐCSVN là gì? Ý nghĩa của từ đcsvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

ĐCSVN là gì? Ý nghĩa của từ đcsvn

ĐCSVN là gì ?

ĐCSVN là “Đảng Cộng sản Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐCSVN

ĐCSVN có nghĩa “Đảng Cộng sản Việt Nam”.

ĐCSVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐCSVN là “Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐCSVN:
+ NLS: Nông lâm sản.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ CTV: Cộng tác viên.
+ SX: Sản xuất.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ TTVN: Thể thao Việt Nam.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ VN: Việt Nam.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ CHLB: Cộng hòa Liên bang.
+ TCCS: Tạp chí Cộng sản.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ BĐVN: Bóng đá Việt Nam.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ CTCC: Công trình công cộng.
+ TMN: Thép Miền Nam.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ NĐVN: Người đẹp Việt Nam.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ TC: Tổng cộng.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ VTV: Đài truyền hình Việt Nam.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ DDVN: Duyên dáng Việt Nam.
+ TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
+ TVN: Than Việt Nam.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ ĐCS: Đảng Cộng sản.
+ TTVN: Trí tuệ Việt Nam.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
...

Post Top Ad