ĐĐ là gì? Ý nghĩa của từ đđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

ĐĐ là gì? Ý nghĩa của từ đđ

ĐĐ là gì ?

ĐĐ là “Động đất” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐĐ

ĐĐ có nghĩa “Động đất”.

ĐĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐĐ là “Động đất”.

Viết tắt ĐĐ với nghĩa khác:
+ Đất đai.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐĐ:
+ : Lao động.
+ XKLĐ: Xuất khẩu lao động.
+ LĐTB: Lao động Thương binh.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ CĐV: Cổ động viên.
+ BĐS: Bất động sản.
+ SVĐV: Sao Vàng Đất Việt.
+ HĐLĐ: Hợp đồng lao động.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ TSDĐ: Tiền sử dụng đất.
+ QSDĐ: Quyền sử dụng đất.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ GCNQSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
...

Post Top Ad