ĐHCN là gì? Ý nghĩa của từ đhcn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

ĐHCN là gì? Ý nghĩa của từ đhcn

ĐHCN là gì ?

ĐHCN là “Đại học Công nghệ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHCN

ĐHCN có nghĩa “Đại học Công nghệ”.

ĐHCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHCN là “Đại học Công nghệ”.

Viết tắt ĐHCN với nghĩa khác:
+ Đại học Công nghiệp.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHCN:
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ ĐD: Đại diện.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ TCS: Trịnh Công Sơn.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ HB: Học bổng.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ LCT: Luật công ty.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ SLNA: Sông Lam Nghệ An.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ CTTNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn.
+ CNV: Công nhân viên.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ TMV: Công ty ôtô Toyota Việt Nam.
+ TCMN: Thủ công mỹ nghệ.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ CV: Công việc.
+ SNN: Sở Nông nghiệp.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
...

Post Top Ad