PN là gì? Ý nghĩa của từ pn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

PN là gì? Ý nghĩa của từ pn

PN là gì ?

PN là “Phụ nữ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PN

PN có nghĩa “Phụ nữ”.

PN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PN là “Phụ nữ”.

Viết tắt PN với nghĩa khác:
+ Phú Nhuận.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PN:
+ PY: Phú Yên.
+ TNHC: Trinh nữ hoàng cung.
+ LHPN: Liên hiệp Phụ nữ.
...

Post Top Ad