QĐND là gì? Ý nghĩa của từ qđnd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

QĐND là gì? Ý nghĩa của từ qđnd

QĐND là gì ?

QĐND là “Quân đội nhân dân” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QĐND

QĐND có nghĩa “Quân đội nhân dân”.

QĐND là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QĐND là “Quân đội nhân dân”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QĐND:
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ BTBNN: Bảo trợ bệnh nhân nghèo.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ QK: Quân khu.
+ CNV: Công nhân viên.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ TNCN: Thu nhập cá nhân.
+ KSND: Kiểm sát nhân dân.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ CHDC: Cộng hòa Dân chủ.
+ NNCĐDC: Nạn nhân chất độc da cam.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ KDC: Khu dân cư.
+ DN: Doanh nhân.
+ HND: Hội nông dân.
+ HMNĐ: Hiến máu nhân đạo.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ NSND: Nghệ sỹ nhân dân.
...

Post Top Ad