SĐT là gì? Ý nghĩa của từ sđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

SĐT là gì? Ý nghĩa của từ sđt

SĐT là gì ?

SĐT là “Số điện thoại” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SĐT

SĐT có nghĩa “Số điện thoại”.

SĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SĐT là “Số điện thoại”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SĐT:
+ DS: Dân số.
+ SĐK: Số đăng ký.
+ ĐHN: Điện hạt nhân.
+ MS: Mã số.
+ THKTS: Truyền hình kỹ thuật số.
+ SBD: Số báo danh.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ TMĐT: Thương mại điện tử.
+ ĐKĐT: Điện kế điện tử.
+ ĐLTP: Điện lực thành phố.
+ ĐS: Đại số.
...

Post Top Ad