VKSNDTC là gì? Ý nghĩa của từ vksndtc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

VKSNDTC là gì? Ý nghĩa của từ vksndtc

VKSNDTC là gì ?

VKSNDTC là “Viện kiểm sát nhân dân tối cao” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VKSNDTC

VKSNDTC có nghĩa “Viện kiểm sát nhân dân tối cao”.

VKSNDTC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VKSNDTC là “Viện kiểm sát nhân dân tối cao”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VKSNDTC:
+ CAND: Công an nhân dân.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ CSĐTTP: Cảnh sát điều tra tội phạm.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ QĐND: Quân đội nhân dân.
+ CSKT: Cảnh sát kinh tế.
+ DD: Dân dụng.
+ UBKT: Uỷ ban Kiểm tra.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ CSKV: Cảnh sát khu vực.
+ HND: Hội nông dân.
+ TMV: Thẩm mỹ viện.
+ TAND: Tòa án nhân dân.
+ BVĐK: Bệnh viện đa khoa.
+ KĐCL: Kiểm định chất lượng.
+ KDĐV: Kiểm dịch động vật.
+ CNV: Công nhân viên.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ PC17: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý.
+ DN: Doanh nhân.
+ ND: Nhân dân.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ CSĐTTPMT: Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.
+ : Cao đẳng.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ CSHS: Cảnh sát hình sự.
...

Post Top Ad