ĐHDL là gì? Ý nghĩa của từ đhdl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

ĐHDL là gì? Ý nghĩa của từ đhdl

ĐHDL là gì ?

ĐHDL là “Đại học dân lập” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHDL

ĐHDL có nghĩa “Đại học dân lập”.

ĐHDL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHDL là “Đại học dân lập”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHDL:
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ ĐH: Đại học.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
+ HV: Học viên.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ HS: Học sinh.
+ TNLN: Thanh niên lập nghiệp.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ TNND: Tiếng nói Nhân dân.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ HK: Học kỳ.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ HL: Học lực.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
...

Post Top Ad