ĐHHVN là gì? Ý nghĩa của từ đhhvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

ĐHHVN là gì? Ý nghĩa của từ đhhvn

ĐHHVN là gì ?

ĐHHVN là “Đại học Hàng hải Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHHVN

ĐHHVN có nghĩa “Đại học Hàng hải Việt Nam”.

ĐHHVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHHVN là “Đại học Hàng hải Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHHVN:
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ XDHK: Xăng dầu hàng không.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ ĐNÁ: Đông Nam Á.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ HL: Học lực.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ NĐVN: Người đẹp Việt Nam.
+ KH: Khoa học.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ TTVN: Trái tim Việt Nam.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ NKKN: Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
...

Post Top Ad