ĐTLA là gì? Ý nghĩa của từ đtla - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

ĐTLA là gì? Ý nghĩa của từ đtla

ĐTLA là gì ?

ĐTLA là “Đồng tính luyến ái” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐTLA

ĐTLA có nghĩa “Đồng tính luyến ái”.

ĐTLA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐTLA là “Đồng tính luyến ái”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐTLA:
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ HCĐ: Huy chương đồng.
+ ĐHN: Đồng hồ nước.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ GDGT: Giáo dục giới tính.
+ : Hợp đồng.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ MTXT: Máy tính xách tay.
+ VT: Vi tính.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ HĐĐB: Hội đồng đền bù.
...

Post Top Ad