ĐTHVN là gì? Ý nghĩa của từ đthvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

ĐTHVN là gì? Ý nghĩa của từ đthvn

ĐTHVN là gì ?

ĐTHVN là “Đài truyền hình Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐTHVN

ĐTHVN có nghĩa “Đài truyền hình Việt Nam”.

ĐTHVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐTHVN là “Đài truyền hình Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐTHVN:
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ VTV: Đài truyền hình Việt Nam.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ NKKN: Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
+ TMN: Thép Miền Nam.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ VLTK: Võ Lâm Truyền Kỳ.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ SVĐV: Sao Vàng Đất Việt.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ TTVN: Trái tim Việt Nam.
+ TNVN: Thanh niên Việt Nam.
+ TH: Truyền hình.
+ TVN: Than Việt Nam.
+ CTTH: Chương trình truyền hình.
+ VN: Việt Nam.
+ ĐNA: Đông Nam Á.
+ LĐBĐVN: Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
+ ĐTVN: Đội tuyển Việt Nam.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ THKTS: Truyền hình kỹ thuật số.
...

Post Top Ad