QLĐT là gì? Ý nghĩa của từ qlđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

QLĐT là gì? Ý nghĩa của từ qlđt

QLĐT là gì ?

QLĐT là “Quản lý đào tạo” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QLĐT

QLĐT có nghĩa “Quản lý đào tạo”.

QLĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QLĐT là “Quản lý đào tạo”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QLĐT:
+ VL: Vật lý.
+ QLTT: Quản lý thị trường.
+ QTKD: Quản trị kinh doanh.
+ BXL: Bộ xử lý.
+ QLD: Quản lý dược.
+ ĐTTX: Đào tạo từ xa.
+ ĐTLT: Đào tạo liên thông.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ QLDA: Quản lý dự án.
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ QL: Quản lý.
+ ĐTTXQM: Đào tạo từ xa qua mạng.
...

Post Top Ad