SN là gì? Ý nghĩa của từ sn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

SN là gì? Ý nghĩa của từ sn

SN là gì ?

SN là “Sinh nhật” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SN

SN có nghĩa “Sinh nhật”.

SN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SN là “Sinh nhật”.

Viết tắt SN với nghĩa khác:
+ Sinh năm.
+ Sinh ngày.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SN:
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ SH: Sinh hoạt.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ VS: Vệ sinh.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ DHS: Du học sinh.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ TTCN: Tuổi trẻ Chủ nhật.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
...

Post Top Ad