SMĐH là gì? Ý nghĩa của từ smđh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

SMĐH là gì? Ý nghĩa của từ smđh

SMĐH là gì ?

SMĐH là “Sao Mai điểm hẹn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SMĐH

SMĐH có nghĩa “Sao Mai điểm hẹn”.

SMĐH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SMĐH là “Sao Mai điểm hẹn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SMĐH:
+ SV: Sao vậy.
+ ĐTB: Điểm trung bình.
+ ĐRL: Điểm rèn luyện.
+ SVĐV: Sao Vàng Đất Việt.
...

Post Top Ad