LHS là gì? Ý nghĩa của từ lhs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

LHS là gì? Ý nghĩa của từ lhs

LHS là gì ?

LHS là “Lưu học sinh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ LHS

LHS có nghĩa “Lưu học sinh”.

LHS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LHS là “Lưu học sinh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LHS:
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ TH: Trung học.
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ KH: Khoa học.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ DHS: Du học sinh.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ SĐH: Sau đại học.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ SN: Sinh ngày.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ SN: Sinh năm.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ VS: Vệ sinh.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
...

Post Top Ad