ĐHKHTNHN là gì? Ý nghĩa của từ đhkhtnhn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

ĐHKHTNHN là gì? Ý nghĩa của từ đhkhtnhn

ĐHKHTNHN là gì ?

ĐHKHTNHN là “Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHKHTNHN

ĐHKHTNHN có nghĩa “Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội”.

ĐHKHTNHN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHKHTNHN là “Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHKHTNHN:
+ TĐBKVN: Từ điển bách khoa Việt Nam.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ TNTN: Tài nguyên thiên nhiên.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ HL: Học lực.
+ SGK: Sách giáo khoa.
+ HB: Học bổng.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ CPTD: Cổ phiếu tự do.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ KH: Khoa học.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ ĐSQ: Đại sứ quán.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
...

Post Top Ad