ĐMN là gì? Ý nghĩa của từ đmn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

ĐMN là gì? Ý nghĩa của từ đmn

ĐMN là gì ?

ĐMN là “Đá mỹ nghệ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐMN

ĐMN có nghĩa “Đá mỹ nghệ”.

ĐMN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐMN là “Đá mỹ nghệ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐMN:
+ PTTM: Phẫu thuật thẩm mỹ.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ SLNA: Sông Lam Nghệ An.
+ GPTM: Giải phẫu thẩm mỹ.
+ NS: Nghệ sỹ.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ NSND: Nghệ sỹ nhân dân.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ BĐVN: Bóng đá Việt Nam.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
...

Post Top Ad