TMN là gì? Ý nghĩa của từ tmn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

TMN là gì? Ý nghĩa của từ tmn

TMN là gì ?

TMN là “Thép Miền Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TMN

TMN có nghĩa “Thép Miền Nam”.

TMN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TMN là “Thép Miền Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TMN:
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ DDVN: Duyên dáng Việt Nam.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ HVN: Honda Việt Nam.
+ ĐTHVN: Đài truyền hình Việt Nam.
+ GVMN: Giáo viên miền núi.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ ĐNA: Đông Nam Á.
+ ĐTVN: Đội tuyển Việt Nam.
+ TĐBKVN: Từ điển bách khoa Việt Nam.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
+ VN: Việt Nam.
+ NKKN: Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
+ TMV: Công ty ôtô Toyota Việt Nam.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ ĐATP: Đông Á - Thép Pomina.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
...

Post Top Ad