TNNT là gì? Ý nghĩa của từ tnnt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

TNNT là gì? Ý nghĩa của từ tnnt

TNNT là gì ?

TNNT là “Thanh niên nông thôn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNNT

TNNT có nghĩa “Thanh niên nông thôn”.

TNNT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNNT là “Thanh niên nông thôn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNNT:
+ ĐVTN: Đoàn viên thanh niên.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ HND: Hội nông dân.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ SNN: Sở Nông nghiệp.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ TNLN: Thanh niên lập nghiệp.
+ PTV: Phát thanh viên.
...

Post Top Ad