ĐHKT là gì? Ý nghĩa của từ đhkt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

ĐHKT là gì? Ý nghĩa của từ đhkt

ĐHKT là gì ?

ĐHKT là “Đại học Kỹ thuật” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHKT

ĐHKT có nghĩa “Đại học Kỹ thuật”.

ĐHKT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHKT là “Đại học Kỹ thuật”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHKT:
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ SĐH: Sau đại học.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ HB: Học bổng.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ PTTM: Phẫu thuật thẩm mỹ.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ HV: Học viên.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ THKTS: Truyền hình kỹ thuật số.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ HS: Học sinh.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ ĐS: Đại số.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ NTBD: Nghệ thuật biểu diễn.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
...

Post Top Ad