ĐHQGHN là gì? Ý nghĩa của từ đhqghn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

ĐHQGHN là gì? Ý nghĩa của từ đhqghn

ĐHQGHN là gì ?

ĐHQGHN là “Đại học Quốc gia Hà Nội” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHQGHN

ĐHQGHN có nghĩa “Đại học Quốc gia Hà Nội”.

ĐHQGHN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHQGHN là “Đại học Quốc gia Hà Nội”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHQGHN:
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
+ HN: Hà Nội.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ ĐD: Đại diện.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ TQ: Trung Quốc.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ ĐSQ: Đại sứ quán.
+ HAGL: Hoàng Anh Gia Lai.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ HL: Học lực.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ QG: Quốc gia.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
...

Post Top Ad