ĐHKTCN là gì? Ý nghĩa của từ đhktcn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

ĐHKTCN là gì? Ý nghĩa của từ đhktcn

ĐHKTCN là gì ?

ĐHKTCN là “Đại học Kỹ thuật Công nghệ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHKTCN

ĐHKTCN có nghĩa “Đại học Kỹ thuật Công nghệ”.

ĐHKTCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHKTCN là “Đại học Kỹ thuật Công nghệ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHKTCN:
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ KH: Khoa học.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ SĐH: Sau đại học.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ HV: Học viên.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ NSƯT: Nghệ sỹ ưu tú.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ CT: Công ty.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ CNV: Công nhân viên.
+ CATP: Công an thành phố.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ THKTS: Truyền hình kỹ thuật số.
+ LCT: Luật công ty.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ QCKT: Quy chuẩn kĩ thuật.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ TMV: Công ty ôtô Toyota Việt Nam.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ TH: Trung học.
+ CSPK: Công suất phản kháng.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ ĐMN: Đá mỹ nghệ.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ DHS: Du học sinh.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ SLNA: Sông Lam Nghệ An.
+ ĐD: Đại diện.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ NS: Nghệ sỹ.
+ HL: Học lực.
+ HK: Học kỳ.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ HB: Học bổng.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ TCMN: Thủ công mỹ nghệ.
+ CTTNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
...

Post Top Ad