ĐNA là gì? Ý nghĩa của từ đna - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

ĐNA là gì? Ý nghĩa của từ đna

ĐNA là gì ?

ĐNA là “Đông Nam Á” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐNA

ĐNA có nghĩa “Đông Nam Á”.

ĐNA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐNA là “Đông Nam Á”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐNA:
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ ĐTHVN: Đài truyền hình Việt Nam.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ VN: Việt Nam.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ NHĐA: Ngân hàng Đông Á.
+ TĐBKVN: Từ điển bách khoa Việt Nam.
+ BĐVN: Bóng đá Việt Nam.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ TTVN: Trí tuệ Việt Nam.
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ TTVN: Thể thao Việt Nam.
+ TMN: Thép Miền Nam.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ TTVN: Trái tim Việt Nam.
+ ĐNÁ: Đông Nam Á.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
...

Post Top Ad