ĐHKTQD là gì? Ý nghĩa của từ đhktqd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

ĐHKTQD là gì? Ý nghĩa của từ đhktqd

ĐHKTQD là gì ?

ĐHKTQD là “Đại học Kinh tế Quốc dân” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHKTQD

ĐHKTQD có nghĩa “Đại học Kinh tế Quốc dân”.

ĐHKTQD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHKTQD là “Đại học Kinh tế Quốc dân”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHKTQD:
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ NSND: Nghệ sỹ nhân dân.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ VĐQG: Vô địch Quốc gia.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ DCCH: Dân chủ Cộng hòa.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ YTDP: Y tế Dự phòng.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ ĐB: Đại biểu.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ HV: Học viên.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ NDT: Nhân dân tệ.
+ BHYT: Bảo hiểm y tế.
+ ĐTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
...

Post Top Ad