ĐLTP là gì? Ý nghĩa của từ đltp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

ĐLTP là gì? Ý nghĩa của từ đltp

ĐLTP là gì ?

ĐLTP là “Điện lực thành phố” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐLTP

ĐLTP có nghĩa “Điện lực thành phố”.

ĐLTP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐLTP là “Điện lực thành phố”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐLTP:
+ TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh.
+ TMĐT: Thương mại điện tử.
+ NMĐ: Nhà máy điện.
+ SĐT: Số điện thoại.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ HL: Học lực.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ KP: Khu phố.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ ĐHN: Điện hạt nhân.
+ ĐTDĐ: Điện thoại di động.
...

Post Top Ad