ĐKXT là gì? Ý nghĩa của từ đkxt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

ĐKXT là gì? Ý nghĩa của từ đkxt

ĐKXT là gì ?

ĐKXT là “Đăng ký xét tuyển” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐKXT

ĐKXT có nghĩa “Đăng ký xét tuyển”.

ĐKXT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐKXT là “Đăng ký xét tuyển”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐKXT:
+ ĐKKD: Đăng ký kinh doanh.
+ ĐTVN: Đội tuyển Việt Nam.
+ TTK: Tổng thư ký.
+ KST: Ký sinh trùng.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ ĐK: Đăng ký.
+ ĐKHK: Đăng ký hộ khẩu.
+ XX: Xét xử.
+ ĐTQG: Đội tuyển quốc gia.
...

Post Top Ad