ĐL là gì? Ý nghĩa của từ đl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

ĐL là gì? Ý nghĩa của từ đl

ĐL là gì ?

ĐL là “Đà Lạt” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐL

ĐL có nghĩa “Đà Lạt”.

ĐL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐL là “Đà Lạt”.

Viết tắt ĐL với nghĩa khác:
+ Đo lường.
+ Địa Lý.
+ Điện lực.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐL:
+ QLTT: Quản lý thị trường.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ ĐHN: Điện hạt nhân.
+ ĐLTP: Điện lực thành phố.
+ HQĐT: Hải quan điện tử.
+ ĐN: Đà Nẵng.
+ ĐBP: Điện Biên Phủ.
+ MTĐT: Máy tính điện tử.
+ QLD: Quản lý dược.
+ BXL: Bộ xử lý.
+ NMĐ: Nhà máy điện.
+ TMĐT: Thương mại điện tử.
+ QLDA: Quản lý dự án.
+ ĐC: Địa chỉ.
+ SYLL: Sơ yếu lý lịch.
+ LLLĐ: Lực lượng lao động.
...

Post Top Ad