ĐTLT là gì? Ý nghĩa của từ đtlt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

ĐTLT là gì? Ý nghĩa của từ đtlt

ĐTLT là gì ?

ĐTLT là “Đào tạo liên thông” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐTLT

ĐTLT có nghĩa “Đào tạo liên thông”.

ĐTLT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐTLT là “Đào tạo liên thông”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐTLT:
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ CHLB: Cộng hòa Liên bang.
+ ATTTGT: An toàn trật tự giao thông.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ ĐTTXQM: Đào tạo từ xa qua mạng.
+ ĐTTX: Đào tạo từ xa.
+ THGT: Tín hiệu giao thông.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
+ GĐTT: Giám đốc thông tin.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ TTGT: Trật tự giao thông.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ GT: Giao thông.
+ LHPN: Liên hiệp Phụ nữ.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ LH: Liên hoan.
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
...

Post Top Ad