GSTSKH là gì? Ý nghĩa của từ gstskh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

GSTSKH là gì? Ý nghĩa của từ gstskh

GSTSKH là gì ?

GSTSKH là “Giáo sư Tiến sỹ Khoa học” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GSTSKH

GSTSKH có nghĩa “Giáo sư Tiến sỹ Khoa học”.

GSTSKH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GSTSKH là “Giáo sư Tiến sỹ Khoa học”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GSTSKH:
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.
+ PGS: Phó Giáo sư.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ BVĐK: Bệnh viện đa khoa.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ GDGT: Giáo dục giới tính.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ SGK: Sách giáo khoa.
+ ĐH: Đại học.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ HV: Học viên.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ HB: Học bổng.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ CĐSP: Cao đẳng Sư phạm.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ DHS: Du học sinh.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ KĐCLGD: Kiểm định chất lượng giáo dục.
+ TH: Trung học.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ GVMN: Giáo viên miền núi.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ HS: Học sinh.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ NSƯT: Nghệ sỹ ưu tú.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ HL: Học lực.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ GSTS: Giáo sư Tiến sỹ.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
...

Post Top Ad