DN là gì? Ý nghĩa của từ dn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

DN là gì? Ý nghĩa của từ dn

DN là gì ?

DN là “Doanh nghiệp” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DN

DN có nghĩa “Doanh nghiệp”.

DN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DN là “Doanh nghiệp”.

Viết tắt DN với nghĩa khác:
+ Doanh nhân.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DN:
+ KSND: Kiểm sát nhân dân.
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ CNTN: Cử nhân tài năng.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ NDT: Nhân dân tệ.
+ TNCN: Thu nhập cá nhân.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ NSND: Nghệ sỹ nhân dân.
+ TAND: Tòa án nhân dân.
+ NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ QTKD: Quản trị kinh doanh.
+ SNN: Sở Nông nghiệp.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ NV: Nhân viên.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ CNV: Công nhân viên.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ HNGĐ: Hôn nhân gia đình.
+ ĐHN: Điện hạt nhân.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ KCN: Khu công nghiệp.
...

Post Top Ad