DNVVN là gì? Ý nghĩa của từ dnvvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

DNVVN là gì? Ý nghĩa của từ dnvvn

DNVVN là gì ?

DNVVN là “Doanh nghiệp vừa và nhỏ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DNVVN

DNVVN có nghĩa “Doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

DNVVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DNVVN là “Doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DNVVN:
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ DN: Doanh nhân.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ KDDV: Kinh doanh dịch vụ.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ XN: Xí nghiệp.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ ĐKKD: Đăng ký kinh doanh.
+ QCKDTXD: Quy chế kinh doanh thép xây dựng.
+ SNN: Sở Nông nghiệp.
+ QTKD: Quản trị kinh doanh.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
...

Post Top Ad