DT là gì? Ý nghĩa của từ dt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

DT là gì? Ý nghĩa của từ dt

DT là gì ?

DT là “Dự tuyển” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DT

DT có nghĩa “Dự tuyển”.

DT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DT là “Dự tuyển”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DT:
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
+ YTDP: Y tế Dự phòng.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ ĐKDT: Đăng ký dự thi.
+ ĐTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
...

Post Top Ad