DV là gì? Ý nghĩa của từ dv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

DV là gì? Ý nghĩa của từ dv

DV là gì ?

DV là “Dịch vụ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DV

DV có nghĩa “Dịch vụ”.

DV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DV là “Dịch vụ”.

Viết tắt DV với nghĩa khác:
+ Diễn viên.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DV:
+ TV: Thành viên.
+ TTDVVL: Trung tâm dịch vụ việc làm.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ DVVL: Dịch vụ việc làm.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ HV: Học viên.
+ ĐVTN: Đoàn viên thanh niên.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ BTV: Biên tập viên.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ VĐV: Vận động viên.
+ TCVSG: Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ DVTT: Dịch vụ thông tin.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ TNV: Tình nguyện viên.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ GV: Giáo viên.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ NV: Nhân viên.
+ KDĐV: Kiểm dịch động vật.
+ NTBD: Nghệ thuật biểu diễn.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ ĐTV: Điều tra viên.
+ SV: Sinh viên.
+ HLV: Huấn luyện viên.
+ ĐV: Đoàn viên.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ ĐVƯT: Đoàn viên ưu tú.
...

Post Top Ad