GCQ là gì? Ý nghĩa của từ gcq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

GCQ là gì? Ý nghĩa của từ gcq

GCQ là gì ?

GCQ là “Giấy chủ quyền” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GCQ

GCQ có nghĩa “Giấy chủ quyền”.

GCQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GCQ là “Giấy chủ quyền”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GCQ:
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ GCNSK: Giấy chứng nhận sức khỏe.
+ GCNKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ GPNK: Giấy phép nhập khẩu.
+ GPXD: Giấy phép xây dựng.
+ QSDĐ: Quyền sử dụng đất.
+ GCNQSH: Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
+ GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ CHDC: Cộng hòa Dân chủ.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
...

Post Top Ad