DVVL là gì? Ý nghĩa của từ dvvl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

DVVL là gì? Ý nghĩa của từ dvvl

DVVL là gì ?

DVVL là “Dịch vụ việc làm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DVVL

DVVL có nghĩa “Dịch vụ việc làm”.

DVVL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DVVL là “Dịch vụ việc làm”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DVVL:
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ CV: Công việc.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ DVTMCM: Dịch vụ thương mại Cà Mau.
+ TTDVVL: Trung tâm dịch vụ việc làm.
+ HCVL: Hội chợ việc làm.
+ KDDV: Kinh doanh dịch vụ.
+ BCHCD: Ban chỉ huy chiến dịch.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ DVTT: Dịch vụ trực tuyến.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ DV: Dịch vụ.
+ DVTT: Dịch vụ thông tin.
+ KDĐV: Kiểm dịch động vật.
...

Post Top Ad