ĐS là gì? Ý nghĩa của từ đs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

ĐS là gì? Ý nghĩa của từ đs

ĐS là gì ?

ĐS là “Đường sắt” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐS

ĐS có nghĩa “Đường sắt”.

ĐS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐS là “Đường sắt”.

Viết tắt ĐS với nghĩa khác:
+ Động sản.
+ Đại số.
+ Đồ sát.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐS:
+ SĐT: Số điện thoại.
+ THKTS: Truyền hình kỹ thuật số.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ ĐBTSXB: Đánh bắt thủy sản xa bờ.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ KDĐV: Kiểm dịch động vật.
+ XKLĐ: Xuất khẩu lao động.
+ GSTT: Giám sát trọng tài.
+ CSĐT: Cảnh sát điều tra.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ SS: Sĩ số.
+ LTQĐTD: Lây truyền qua đường tình dục.
+ ĐTVHD: Động thực vật hoang dã.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ CSĐTTPMT: Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.
+ : Lao động.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ CSĐN: Cảnh sát đặc nhiệm.
+ LĐLĐ: Liên đoàn Lao động.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ ĐSQ: Đại sứ quán.
+ CSHS: Cảnh sát hình sự.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ KĐS: Khu đường sông.
+ ĐH: Đại học.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ CSKT: Cảnh sát kinh tế.
+ NLĐ: Người lao động.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ KSND: Kiểm sát nhân dân.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ NLS: Nông lâm sản.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
...

Post Top Ad