GPTM là gì? Ý nghĩa của từ gptm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

GPTM là gì? Ý nghĩa của từ gptm

GPTM là gì ?

GPTM là “Giải phẫu thẩm mỹ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GPTM

GPTM có nghĩa “Giải phẫu thẩm mỹ”.

GPTM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GPTM là “Giải phẫu thẩm mỹ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GPTM:
+ ĐMN: Đá mỹ nghệ.
+ PTTM: Phẫu thuật thẩm mỹ.
+ TMV: Thẩm mỹ viện.
...

Post Top Ad