HAGL là gì? Ý nghĩa của từ hagl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

HAGL là gì? Ý nghĩa của từ hagl

HAGL là gì ?

HAGL là “Hoàng Anh Gia Lai” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HAGL

HAGL có nghĩa “Hoàng Anh Gia Lai”.

HAGL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HAGL là “Hoàng Anh Gia Lai”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HAGL:
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ KLQG: Kỷ lục quốc gia.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ HNGĐ: Hôn nhân gia đình.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
+ QG: Quốc gia.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ TNHC: Trinh nữ hoàng cung.
+ GTGT: Giá trị gia tăng.
...

Post Top Ad