HĐCT là gì? Ý nghĩa của từ hđct - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

HĐCT là gì? Ý nghĩa của từ hđct

HĐCT là gì ?

HĐCT là “Hội đồng coi thi” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐCT

HĐCT có nghĩa “Hội đồng coi thi”.

HĐCT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐCT là “Hội đồng coi thi”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐCT:
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ HĐT: Hội đồng thi.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ : Hội đồng.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ ĐTLA: Đồng tính luyến ái.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ TNXH: Tệ nạn xã hội.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ ĐKDT: Đăng ký dự thi.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ HSĐKDT: Hồ sơ đăng ký dự thi.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ QH: Quốc hội.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long.
+ ĐB: Đồng bằng.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ HCĐ: Huy chương đồng.
+ HCTL: Hội chợ triển lãm.
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
...

Post Top Ad