ĐTA là gì? Ý nghĩa của từ đta - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

ĐTA là gì? Ý nghĩa của từ đta

ĐTA là gì ?

ĐTA là “Đồng tính ái” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐTA

ĐTA có nghĩa “Đồng tính ái”.

ĐTA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐTA là “Đồng tính ái”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐTA:
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ : Hội đồng.
+ HCĐ: Huy chương đồng.
+ MTĐT: Máy tính điện tử.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ GDGT: Giáo dục giới tính.
+ ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long.
+ MTXT: Máy tính xách tay.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ HĐLĐ: Hợp đồng lao động.
+ ĐTLA: Đồng tính luyến ái.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ ĐB: Đồng bằng.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
...

Post Top Ad