HH là gì? Ý nghĩa của từ hh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

HH là gì? Ý nghĩa của từ hh

HH là gì ?

HH là “Hoa hậu” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HH

HH có nghĩa “Hoa hậu”.

HH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HH là “Hoa hậu”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HH:
+ HHTG: Hoa hậu thế giới.
+ HHVN: Hoa hậu Việt Nam.
+ THX: Tân hoa xã.
+ HLBĐ: Hoa Lâm Bình Định.
...

Post Top Ad