HVANND là gì? Ý nghĩa của từ hvannd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

HVANND là gì? Ý nghĩa của từ hvannd

HVANND là gì ?

HVANND là “Học viện An ninh Nhân dân” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HVANND

HVANND có nghĩa “Học viện An ninh Nhân dân”.

HVANND là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HVANND là “Học viện An ninh Nhân dân”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HVANND:
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ CNV: Công nhân viên.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ TH: Trung học.
+ DN: Doanh nhân.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ TAND: Tòa án nhân dân.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ BV: Bệnh viện.
+ DS: Dân số.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ TNCN: Thu nhập cá nhân.
+ HV: Học viên.
+ KSND: Kiểm sát nhân dân.
+ CNTN: Cử nhân tài năng.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ QĐND: Quân đội nhân dân.
+ HNGĐ: Hôn nhân gia đình.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐH: Đại học.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ VKS: Viện Kiểm sát.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ TNND: Tiếng nói Nhân dân.
+ NKBV: Nhiễm khuẩn bệnh viện.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ CHDC: Cộng hòa Dân chủ.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ BVĐK: Bệnh viện đa khoa.
+ DD: Dân dụng.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ ATTTGT: An toàn trật tự giao thông.
+ SLNA: Sông Lam Nghệ An.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ HB: Học bổng.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ HK: Học kỳ.
+ BTBNN: Bảo trợ bệnh nhân nghèo.
+ HND: Hội nông dân.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
...

Post Top Ad