KĐCL là gì? Ý nghĩa của từ kđcl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

KĐCL là gì? Ý nghĩa của từ kđcl

KĐCL là gì ?

KĐCL là “Kiểm định chất lượng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KĐCL

KĐCL có nghĩa “Kiểm định chất lượng”.

KĐCL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KĐCL là “Kiểm định chất lượng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KĐCL:
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ KĐCLGD: Kiểm định chất lượng giáo dục.
+ NL: Năng lượng.
+ LLLĐ: Lực lượng lao động.
+ KDĐV: Kiểm dịch động vật.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ BKS: Biển kiểm soát.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ : Quyết định.
+ CĐDC: Chất độc da cam.
+ HLBĐ: Hoa Lâm Bình Định.
...

Post Top Ad