KDĐV là gì? Ý nghĩa của từ kdđv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

KDĐV là gì? Ý nghĩa của từ kdđv

KDĐV là gì ?

KDĐV là “Kiểm dịch động vật” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KDĐV

KDĐV có nghĩa “Kiểm dịch động vật”.

KDĐV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KDĐV là “Kiểm dịch động vật”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KDĐV:
+ BVTV: Bảo vệ thực vật.
+ KDDV: Kinh doanh dịch vụ.
+ : Lao động.
+ UBKT: Uỷ ban Kiểm tra.
+ NLĐ: Người lao động.
+ LĐTB: Lao động Thương binh.
+ VL: Vật lý.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ KSND: Kiểm sát nhân dân.
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ BĐS: Bất động sản.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ BKS: Ban kiểm soát.
+ LĐLĐ: Liên đoàn Lao động.
+ KĐCL: Kiểm định chất lượng.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ VĐV: Vận động viên.
+ DV: Dịch vụ.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ SVĐ: Sân vận động.
+ DVTT: Dịch vụ trực tuyến.
...

Post Top Ad