KV2 là gì? Ý nghĩa của từ kv2 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

KV2 là gì? Ý nghĩa của từ kv2

KV2 là gì ?

KV2 là “Khu vực 2” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KV2

KV2 có nghĩa “Khu vực 2”.

KV2 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KV2 là “Khu vực 2”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KV2:
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ KV: Khu vực.
+ KV1: Khu vực 1.
+ KCN: Khu công nghiệp.
+ QK: Quân khu.
+ KDL: Khu du lịch.
+ KV3: Khu vực 3.
+ KTM: Khu thương mại.
...

Post Top Ad