LĐTB là gì? Ý nghĩa của từ lđtb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

LĐTB là gì? Ý nghĩa của từ lđtb

LĐTB là gì ?

LĐTB là “Lao động Thương binh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ LĐTB

LĐTB có nghĩa “Lao động Thương binh”.

LĐTB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LĐTB là “Lao động Thương binh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LĐTB:
+ ĐTDĐ: Điện thoại di động.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ SVĐ: Sân vận động.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ : Lao động.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ KDĐV: Kiểm dịch động vật.
+ CTSN: Chấn thương sọ não.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ TMCP: Thương mại cổ phần.
+ TM: Thương mại.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ BĐS: Bất động sản.
+ DVTMCM: Dịch vụ thương mại Cà Mau.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ KTM: Khu thương mại.
+ LLLĐ: Lực lượng lao động.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
...

Post Top Ad